Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. SZEPTEMBER 9.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Ne lopj!

Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!”
(2Móz 20,15 és Mt 22,21)

Az istentisztelet témája: Kié az, ami a tiéd?

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                          Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 138,1

3.    Főének: 426,1-4

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Mt 22,15-22                                          Dr. Dandé Gábor presbiter

6.    Imádság                                                                                    Nagy Zsolt presbiter

7.    Igehirdetés előtti ének: 461,3-4

8.    Igehirdetés: 2Móz 20,15 és Mt 22,21                      Oláh István lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 480,1

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 298,7-10

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!

Szeptemberben az igehirdetések a VIII. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • szeptember 2.: A bőség kosaraPéld 13,4
 • szeptember 9.: Kié az, ami a tiéd? – Mt 22,15-22
 • szeptember 16.: Megkívánni a másét Józs 7,19-21; 2Thessz 3,6-15
 • szeptember 23.: A szív gazdagsága 2Kor 9,6-15; Lk 21,1-4
 • szeptember 30.: Jobb adni! ApCsel 20,35

 

HIRDETÉSEK

A mai napon tíz gyermek részesült a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Lénárt Béláné (Dobozi Erzsébet) 84 évet élt
és Molnár Endre 76 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Asztalos Péter és Suhajda Mária, Kapusi Gergő és Végh Beáta Éva,
Horváth Attila
és Vajna Tímea.

 1. Szeptember 10-én, hétfőn 18 órától lesz a Bibliaiskola a Gyülekezeti Teremben.
 2. Szeptember 15-én, szombaton 17 órától lesz a Középkorúak+ bibliakör a Gyülekezeti Teremben.
 3. Szeptember 15-én, szombaton 17 órától lesz a „30+”-osok bibliaórája az Ifjúsági Központban.
 4. Szeptember 15-én, szombaton 19 órától a Magyar Református Szeretetszolgálat jótékonysági koncertjére kerül sor a Nagytemplomban, ahol Rákász Gergely koncertorgonista orgonál. Ezzel a koncerttel a Nyilas Misi ösztöndíjprogramot támogathatjuk. A jegyek a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban vásárolhatók meg.
 5. Szeptember 16-án, vasárnap a 10 órás istentisztelet után nyitjuk meg a Nagytemplom Galériáján Szántó János fafaragó művész "Egy fadarab újjászületése" című kiállítását.
 6. Szeptember 16-án, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben.
 7. A Gyülekezeti kirándulással kapcsolatos tájékoztató levelet át lehet venni a Lelkészi Hivatalban.
 8. Október 12-én, pénteken 17 órától Philip Yancey amerikai keresztyén író tart ingyenes előadást a Nagytemplomban. A belépés ingyenes, de előzetes karszalag átvételhez kötött. A karszalagok átvehetők a Nagytemplomi Jegypénztárban, a Lelkészi Hivatalban, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban és a Kölcsey Központban.
 9. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Asztalt foglalni október 1-től lehet a Lelkészi Hivatalban.
 10. Idén ősszel ismegkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra szeptember 29-én 9 órától a Nagytemplomban és ezt előzőleg jelezzék a Lelkészi Hivatalban.
 11. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a Gyülekezeti Terembe! Kottaismeret nem feltétel.
 12. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Szeptember 16-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Megkívánni a másét

Az igehirdetések alapigéje: Józs 7,19-21; 2Thessz 3,6-15. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Püski Gábor

Oláh István

Molnár Szabolcs

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.