Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. SZEPTEMBER 16.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a tőlünk átvett hagyomány szerint él. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket; hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyenkenyéren, hanem fáradsággal és vesződséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek.”
(2Thessz 3,6-12)

Az istentisztelet témája: Megkívánni a másét

Az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletét.

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                      Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 150,1

3.    Keresztelés

4.    Főének: 473,2-7

5.    Előfohász                                                                                                 

6.    Igeolvasás: Józs 7,10-23                                                                                          Végh Levente

7.    Imádság                                                                 Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor

8.    Igehirdetés előtti ének: 280,3-4

9.    Igehirdetés: 2Thessz 3,6-12                                                                   Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 277,5

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 196,1-7

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

 

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Halmos Anna, Horváth Máté, Laboncz Noel István és Pázmándi Réka gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

A Rákóczi-harang:

–istentisztelet után Csapó András emlékét fogja hirdetni halálának 2. évfordulóján.

– istentisztelet után Dr. Ludász Gyuláné (Dede Irma) nagytiszteletű asszony emlékét fogja hirdetni, aki 94 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 19-én 12 órakor a Hajdúszoboszlói Köztemetőben lesz.

Az elmúlt héten eltemettük Juhász Lászlóné (Fehér Anna Ilona) 91 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Kiss Róbert és Oláh Tímea.

 1. Szeptember 17-én, hétfőn 18 órától lesz a Bibliaiskola a Gyülekezeti Teremben.
 2. Az istentisztelet után nyitjuk meg a Nagytemplom Galériáján Szántó János fafaragó művész "Egy fadarab újjászületése" című kiállítását.
 3. Alpha kurzus indul gyülekezetünkben, ahol keresztyén hitünk legfontosabb kérdéseiről beszélgethetünk, közösséget élhetünk meg, és ahová rokonainkat és ismerőseinket is bátran hívhatjuk, hogy megismerjék Krisztust. A 12 hetes kurzus kezdő alkalmát szeptember 20-án (csütörtökön) 17:30 és 19:30 között tartjuk a Gyülekezeti Teremben (Kálvin tér 17.).
 4. A Gyülekezeti kirándulással kapcsolatos tájékoztató levelet át lehet venni a Lelkészi Hivatalban.
 5. Október 6-án, szombaton 15 órától Kiséry Isván traumatológus, plasztikai sebész tart előadást A reformáció hatása Michelangelo művészetére címmel a Református Kollégium Dísztermében.
 6. Október 12-én, pénteken 17 órától Philip Yancey amerikai keresztyén író tart ingyenes előadást a Nagytemplomban. A belépés ingyenes, de előzetes karszalag átvételhez kötött. A karszalagok átvehetők a Nagytemplomi Jegypénztárban, a Lelkészi Hivatalban, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban és a Kölcsey Központban.
 7. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Asztalt foglalni október 1-től lehet a Lelkészi Hivatalban.
 8. Idén ősszel ismegkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra szeptember 29-én 9 órától a Nagytemplomban és ezt előzőleg jelezzék a Lelkészi Hivatalban.
 9. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a Gyülekezeti Terembe! Kottaismeret nem feltétel.
 10. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Szeptember 23-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: A szív gazdagsága

Az igehirdetések alapigéje: 2Kor 9,6-15; Lk 21,1-4. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Oláh István

Káposztás Gábor

Szász Anna

Szeptemberben az igehirdetések a VIII. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • szeptember 2.: A bőség kosaraPéld 13,4
 • szeptember 9.: Kié az, ami a tiéd? – Mt 22,15-22
 • szeptember 16.: Megkívánni a másét Józs 7,19-21; 2Thessz 3,6-15
 • szeptember 23.: A szív gazdagsága 2Kor 9,6-15; Lk 21,1-4
 • szeptember 30.: Jobb adni! ApCsel 20,35
Nincsenek megjeleníthető események.