Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. SZEPTEMBER 23.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az egész vagyonát.”
(Lk 21,1-4)

Az istentisztelet témája: A szív gazdagsága

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                              Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 25,6

3.    Keresztelés

4.    Főének: 426,1-4

5.    Előfohász                                                                              Szász Anna Boglárka segédlelkész

6.    Igeolvasás: 2Kor 9,6-15

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 297,2

9.    Igehirdetés: Lk 21,1-4                                           Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 196,6-7

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések                                                                        Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

13. Záró ének: 274,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!

Szeptemberben az igehirdetések a VIII. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • szeptember 2.: A bőség kosaraPéld 13,4
 • szeptember 9.: Kié az, ami a tiéd? – Mt 22,15-22
 • szeptember 16.: Megkívánni a másét Józs 7,19-21; 2Thessz 3,6-15
 • szeptember 23.: A szív gazdagsága 2Kor 9,6-15; Lk 21,1-4
 • szeptember 30.: Jobb adni! ApCsel 20,35

 

 

HIRDETÉSEK

Az istentiszteleten Szabó Zoé és Szabó Zénó gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Farkas Zsigmond 74 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Cándále Márius és Simon Ágota,
Farkas László
és Rácz Adrienn,
Zombor Csaba
és Zombor Zsófia Berta.

 1. Szeptember 24-én, hétfőn 18 órától lesz a Bibliaiskola a Gyülekezeti Teremben.
 2. Szeptember 26-án, szerdán 18 órától indul a felnőtt konfirmáció előkészítő a Lelkészi Hivatalban.
 3. Elindult az Alpha kurzus, ahol a keresztény hitünk legfontosabb kérdéseiről beszélgethetünk és ahová rokonainkat és ismerőseinket is bátran elhívhatjuk. A kurzus következő alkalma szeptember 27-én 17:30-tól lesz a Gyülekezeti Teremben (Kálvin tér 17.).
 4. Idén ősszel ismegkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra szeptember 29-én 9 órától a Nagytemplomban és ezt előzőleg jelezzék a Lelkészi Hivatalban.
 5. Szeptember 29-én, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
 6. Október 6-án, szombaton 15 órától Dr. Kiséry István traumatológus, plasztikai sebész tart előadást A reformáció hatása Michelangelo művészetére címmel a Református Kollégium Dísztermében.
 7. Október 12-én, pénteken 17 órától Philip Yancey amerikai keresztyén író tart ingyenes előadást a Nagytemplomban. A belépés ingyenes, de előzetes karszalag átvételhez kötött. A karszalagok átvehetők a Nagytemplomi Jegypénztárban, a Lelkészi Hivatalban, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban és a Kölcsey Központban.
 8. Október 21-én, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben.
 9. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Asztalt foglalni október 1-től lehet a Lelkészi Hivatalban.
 10. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a Gyülekezeti Terembe! Kottaismeret nem feltétel.
 11. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Szeptember 30-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Jobb adni!

Az igehirdetések alapigéje: ApCsel 20,35. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Dancsó Zoltán

Dr. Fekete Károly

Püski Gábor

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.