Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. OKTÓBER 14.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mi indította szívedet ilyen cselekedetre?
Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek.”
(ApCsel 5,4/b)

Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!

(2Móz 20,16)

Az istentisztelet témája: Igazmondás és hazugság

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                  Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 98,1

3.    Főének: 36,1-2

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: 1Móz 4,1-15 és Apcsel 5,1-11                                            Rácz Zoltán presbiter

6.    Imádság                                                                                                  Dr. Hadházi Dávid presbiter

7.    Igehirdetés előtti ének: 119,82

8.    Igehirdetés: ApCsel 5,4/b és 2Móz 20,16                      Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 270,8

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 197,4-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak a „kapcsolat” évének áldásaiért!

Október 21-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Milyen beszédnek hisztek?

Az igehirdetések alapigéje: Jn 5,24-30. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Püski Gábor

Dr. Fekete Károly

Szász Anna

Októberben az igehirdetések a IX. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • október 7.: „Mi szükségünk van még tanúkra?”Mt 26,60
 • október 14.: Igazmondás és hazugság – 1Móz 4 és ApCsel 5,1-11
 • október 21.: Milyen beszédnek hisztek? Jn 5,24-30

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Csige Márton György, Hasulyó Anna Boglárka, Fülöp-Kiss Kornél, Neisz Máté Dániel és Katalin Janka Van Heuverswyn gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Herman Mihályné (Szabó Katalin Mária) 86 évet élt,
Szakáll Józsefné (Bordás Éva) 82 évet élt és M. Nagy Imre 84 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A Rákóczi-harang:

– istentisztelet után Papp Erzsébet és Tiba Erzsébet emlékét fogja hirdetni,

– istentisztelet után M. Nagy Imre emlékét fogja hirdetni.

 1. Október 15-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
 2. Október 20-án, szombaton 10 órától lesz a Presbiterképzés 2018-2019 évi nyitó alkalma a nagyerdei templomban (Bólyai utca 25.).
 3. Október 20-án, szombaton 13:30-tól a Nagytemplomban kerül megrendezésre az Egyházkerületi Iskolai Énekkari Találkozó.
 4. Október 20-án, szombaton 17 órátóla Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
 5. Október 20-án, szombaton 17 órától a „30+”-osok bibliaórája lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
 6. Október 20-án, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
 7. Október 21-én, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben.
 8. Október 21-én, vasárnap a 10 órai istentiszteletet követően Váradiné Osváth Ilona textilművész "Református és magyar kincseink kötényeken" című kiállítását nyitjuk meg a Galérián.
 9. Október 24-én, szerdán 17 órától a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Reformációi esték keretében orgonakoncertet ad a Nagytemplomban, amelyen Vad Péter tanár-karnagy fog orgonálni. Az alkalomra a belépés díjtalan.
 10. Október 26-án és 27-én 18 órától és október 28-án 10 órától Pocsai Sándor csongori (Kárpátalja) református lelkipásztor fog evangelizációs alkalmakat tartani a Nagytemplomban.
 11. November 24-én, szombaton 19 órától a Lovardában kerül megrendezésre a Nagytemplomi Jótékonysági Bál. Asztalt foglalni hétköznap a Lelkészi Hivatalban lehet. Felnőtteknek 5000 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet. Ebben az évben a gyülekezet Nyitott Ajtó Szociális Központ új épületrészének akadálymentesítését biztosító lépcsőlift megvásárlásához járul hozzá a bál bevétele. Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással: OTP Bank 11738008-20855462-00000000 Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: lépcsőlift. További részletek a gyülekezet weboldalán.
 12. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a Gyülekezeti Terembe! Kottaismeret nem feltétel.
 13. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
 14. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.