Rendszerüzenet

Köszöntés a vasárnapi istentiszteleten

    2015. szeptember 20-án a 10 órás istentisztelet keretein belül köszöntöttük Vad Zsigmond esperes urat a 25 éves nagytemplomi szolgálatának és a 60. születésnapjának alkalmából.

Vad Zsigmond esperes úr 35 évvel ezelőtt kezdte lelkészi szolgálatát a református egyházban.  Két és fél évtizeddel ezelőtt hirdetett Igét először a Nagytemplomban. Jubileumi prédikációjában felidézte a beiktatásán elmondott igehirdetését, ami ma is szolgálatának alapja.

Az Úrnak a segítségét és erejét kérve és várva kívánok keresztelni, esketni, temetni, lelkigondozói munkát végezni e gyülekezet közösségében – vallja esperes úr.

Az egyházközségünk  nevében Virágh Pál főgondnok úr  köszöntötte Vad Zsigmond esperes urat 25 éves nagytemplomi lelkészi szolgálata és 60. születésnapja alkalmából az ünnepi istentiszteleten.

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

 

1.   Gyülekezeti kórus éneke: Charpentier: Te Deum            vez.: Vass Sándor

2.   Apostoli köszöntés                    Oláh István lelkipásztor

3.   Fennálló ének:154, 1

4.   Hirdetések    

5.   Főének:234, 1-4                                                            

6.   Előfohász

7.   Igeolvasás:1 Kor 13

8.   Imádság

9.   Igehirdetés előtti ének:238, 7

10. Igehirdetés:Jer 32, 27                     Vad Zsigmond esperes

11. Igehirdetés utáni ének: 371, 6

12. Imádság

13. Úri ima

14. Áldás

15. Gyülekezeti ének:264, 4

16. Köszöntések: Vad Zsigmond esperes úr nagytemplomi szolgálatának
     25 éves jubileuma és 60. születésnapja alkalmából

17. Záró ének:425, 1-4 


Nincsenek megjeleníthető események.