Rendszerüzenet

„Jöjj és lakozz bennem”

2015. november 15-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteletünk egyben hívogató vasárnapi alkalom is. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves érdeklődőket is az istentiszteleti alkalmunkra, hogy közelebb tudjuk vinni őket is Jézus Krisztus Igéjéhez, tanításaihoz.

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat,
 és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”
 (Jel 3,20)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés             Oláh István lelkipásztor                                           

2.   Fennálló ének:150,1

3.   Keresztelés

A mai napon a keresztség sákramentumában
Háló Zoltán és Görömbölyi Áron László gyermekek részesülnek.

4.   Hirdetések

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe

 gyermek-istentiszteletre!

 


                                                                 

5.   Főének: Új szívet adj

6.   Bizonyságtétel          Dr. Nagy Alice presbiter                                                               

7.   Előfohász

8.   Igeolvasás: Jel 3,14-22          Fazekas Erzsébet presbiter

9.   Imádság                                Vad Zsigmondné lelkipásztor

10. Igehirdetés előtti ének: 165,1;6

11. Igehirdetés: Jel 3,20          Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

12. Igehirdetés utáni ének: 457,1;3

13. Imádság

14. Úri ima

15. Áldás

16. Záró ének: 471,1-4

Orgona: Vad Péter tanár-karnagy
Fuvola: Szőke Eszter gyülekezeti tag

 

 

 

 

Nincsenek megjeleníthető események.