Rendszerüzenet

„Áldd meg ma lelkemet több hittel”

2015. november 22-én, vasárnap a 10 órás istentisztelet ismét hívogató alkalom lesz. Szeretettel várjuk érdeklődő testvéreinket a gyülekeztetünk közösségébe.

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                         Feketéné Lakatos Edina bo. lelkipásztor

2.   Fennálló ének:328,1;3

3.   Hirdetések

 

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe

 gyermek-istentiszteletre!

 

 

                                                                        

4.   Főének: Új szívet adj

5.   Bizonyságtétel                                                               Sipos Jolán presbiter

6.   T. Albinoni: Adagio                                          Bűdi Hella és Csorba Gergő

7.   Előfohász

8.   Igeolvasás: Jel 2,18-29                Szentesiné Kiss Piroska presbiter              

9.   Imádság                                                           Nagyné Berta Rózsa presbiter 

10. Igehirdetés előtti ének: 463,4

11. Igehirdetés: Jel 2,20-21,26                                     Oláh István lelkipásztor

12. Igehirdetés utáni ének: 511,4

13. Imádság

14. Úri ima

15. Áldás

16. Záró ének: 445,1-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Oboa:    Bűdi Hella oboaművész

 

Nincsenek megjeleníthető események.