Rendszerüzenet

„Új szívet adj, Uram énnekem!”

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.

Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet.Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.” (Jel 2,4-5a;7b)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés      Tóth Dorottya Tünde   bo. lelkész                                                      

2.   Fennálló ének:162,1

3.   Hirdetések

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe

 gyermek-istentiszteletre!

 

 

                                                                  

4.   Főének: 398,1-5

5.   Bizonyságtétel             Nagy Zsolt

6.   Előfohász

7.   Igeolvasás: Jel 2,1-7                  Nagymáté Judit

8.   Imádság                                 Nagyné Mudra Mónika

9.   Igehirdetés előtti ének: 479,1

10. Igehirdetés: Jel 2,4-5a;7b          Oláh István  lelkipásztor

11. Igehirdetés utáni ének: Új szívet adj

12. Imádság, Úri ima, áldás

13. Zenekar énekszolgálata

14. Konfirmandusok és patrónusok megáldása  Molnár Szabolcs bo. lelkész

15. Buzdítás                            Pócsik Anett

16. Záró ének: 396,1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Gyülekezeti zenekart vezeti: Vad Péter tanár, karnagy

Nincsenek megjeleníthető események.