Rendszerüzenet

Lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet

2016. január 10-én, vasárnap ünnepi istentisztelet keretében hivatalosan beiktatták Dr. Fekete Károly püspököt  a Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet püspök-lelkipásztorává.

Püspök Úr életére és gyülekezeti szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük.

„Imádkozzatok értünk!”
 (Zsid 13,18a)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.     Apostoli köszöntés                 Oláh István lelkipásztor

2.     Fennálló ének:105, 1

3.     Főének:294, 1-3

Kérjük, hogy az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.

      4.     Hirdetések      

5.     Előfohász

6.     Igeolvasás:Zsid 13, 18-25

7.     Imádság

8.     Igehirdetés előtti ének: 151

9.     Igehirdetés:Zsid 13, 18a                 Vad Zsigmond esperes

10. Imádság

11.  Gyülekezeti ének: 370, 1

12. Beiktatás                                                                       

13. Gyülekezeti Énekkar éneke: (Beharka: Szent az Úr, az Alkotó)             

14. Lelkészek egy-egy igével áldást kérnek

15. Gyülekezeti ének: 390, 1-2

16. Beiktatott lelkipásztor igehirdetése: Lk 8,5-8. 11-15    
                                                                Dr. Fekete Károly püspök

17. Imádság, Úri ima

18. Gyülekezeti ének: 390, 3-4

19. Ünnepi nyilvános presbiteri gyűlés megnyitása       Dr. Csabina Sándor gondnok

20. Köszöntések

21. Püspök-lelkipásztor válasza a köszöntésekre     Dr. Fekete Károly püspök

22. Ünnepi nyilvános presbiteri gyűlés bezárása  Dr. Csabina Sándor gondnok                                                       

23. Himnusz

24. Áldás                                     Dr. Fekete Károly püspök

       25. Záró ének:134, 1-3Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Vezényel: Vass Sándor karnagy

A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy

Nincsenek megjeleníthető események.