Rendszerüzenet

„Krisztusban beteljesedve...”

2016. január 31-én, vasárnap a 10 órás istentiszteletünkön szeretettel köszöntjük

Nagytiszteletű Mátyásné Szabó Beáta beosztott lelkipásztort,

szolgálatának 25. évfordulója és 50. születésnapja alkalmából.

Életére és munkájára Isten gazdag áldását kívánjuk!

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés             Vad Zsigmond  esperes-lelkipásztor

2.   Fennálló ének:234, 1

3.   Hirdetések

4.   Énektanítás: Jézus, neved oly csodálatos    Csorba Gergő kántor

5.   Köszöntés                                                            Dr. Virágh Pál főgondnok

6.   Főének: 475, 1-3

 

Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre.


7.   Előfohász                Mátyásné Szabó Beáta  bo. lelkipásztor

8.   Igeolvasás: Filippi 4, 4-9

9.   Imádság

10. Igehirdetés előtti ének: 227, 8

11. Igehirdetés: Máté 7, 7-8                       Vad Zsigmond  esperes-lelkipásztor

12. Igehirdetés utáni ének: 484, 3

13. Imádság

14. Úri ima

15. Áldás

16. Záró ének:230, 1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

 

Nincsenek megjeleníthető események.