Rendszerüzenet

Nyitott Ajtó Szociális Központ

„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)

A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő Nyitott Ajtó Szociális Központ mintegy tíz éves diakóniai szolgálata után 2004. január 1-től biztosít szociális alapellátásokat. A Múzeum u. 2. sz. alatti intézményünk idősek nappali ellátását, házi segítségnyújtást és támogató szolgáltatást nyújt az igénylőknek.

Az idősek nappali ellátását jelenleg több, mint 60 idősödő testvérünk veszi igénybe. A rendszeres 
hitéleti alkalmainkon túl szabadidős programokkal, szakköri foglalkozásokkal, különböző előadássokkal, gyógytornával várjuk naponta időseinket.

T
ámogató szolgáltatásunkat a súlyos fogyatékossággal élő igénylők számára tudjuk biztosítani. A jelenlegi közel 80 súlyos fogyatékkal élő ellátottunk számára az intézmény két mikrobuszával biztosít szállítást egészségügyi, oktatási, szociális és kulturális intézményekbe. Személyi segítőink pedig az ellátottaink otthonában nyújtanak segítséget a mindennapok teljesebb megéléséhez.

Házi segítségnyújtó részlegünk
108 fő számára biztosítja a mindennapos ellátást. Ellátottaink az életkoruk, ill. egészségi állapotuk alapján szociális segítést, vagy személyi gondozást kaphatnak. Segítünk például az otthoni fürdetésben, etetésben, gyógyszerelésben, bevásárlásban és kisebb takarítási feladatok elvégzésében.

A Nyitott Ajtó Szociális Központ mégsem csupán egy szociális intézmény. Krisztus törvényének 
betöltése ugyanis ma sem más, mint Pál apostol idejében volt: szeretni Istent és szeretni a másikat, legalább annyira, mint önmagunkat. Ebből a szeretetből fakadóan kell figyelni és meglátni a másik terheit és a terheinek hordozásában megpróbálni segíteni. Egymás terheinek hordozására a saját nehézségeink mellett és ellenére pedig csak akkor vagyunk készek és alkalmasak, ha tudjuk, hogy Aki ezt a szolgálatot reánk bízta, az minden körülöttünk és bennünk zajló változások ellenére is tegnap, ma és holnap is ugyanaz marad! Ebből a bizonyosságból erőt merítve próbál meg intézményünk 26 munkatársa együtt, naponként megújuló erővel segíteni és hordozni a rájuk bízott idősek és fogyatékkal élők terheit!

Név:
Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Szociális Központ
Intézményvezető: Kiss Ilona
Lelkipásztor: Tóth Dorottya Tünde
Cím: 4026 Debrecen, Múzeum u. 2.
Nyitva tartási idő: munkanapokon 8.00-16.20-ig.
Tel./fax: +36 52 314 736
E-mail: nyitottajto@nagytemplom.hu
Web: nyitottajto.nagytemplom.hu
Bankszámlaszám: 1173800-20855462


Nincsenek megjeleníthető események.