Rendszerüzenet

Beiktatták hivatalába az új püspököt

"Beiktatták tisztébe Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület megválasztott püspökét, valamint megalakult az új Egyházkerületi Közgyűlés, január 24-én, a 10 óra 30 perctől, a Nagytemplomban megtartott istentisztelettel egybekötött Püspökszentelő Közgyűlésen.

Az istentiszteleten Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület eddigi püspöke, aki 18 éven át vezette a kerületet, prédikációjában a türelmes és vigasztaló Istenről beszélt. Kiemelte, hogy míg Isten türelmes, addig az ember türelmetlen és nem bírja kivárni, hogy a következő napon is olyan jó lesz-e, mint a mai napon, ezért be akarja biztosítani magát. A türelmetlen lélek ott van egy tisztújításban és mindennapjainkban, pedig a türelmes Isten adhatja meg nekünk azt, hogy egyetértésre jussunk. Isten a vigasztalás Istene is, aki azt hirdeti nekünk, hogy sosem kell magunkra maradnunk, mert van Valaki, aki kölcsön adja a hangját, a szemét, a szívét, a tekintetét és összekapcsol magával. Ha hisszük, hogy a türelem és vigasztalás Istene megtűr és megvigasztal, akkor nincsen más dolgunk, csak befogadni egymást, mert csak együtt tudjuk Krisztus törvényeit megtartani.

Bölcskei Gusztáv igehirdetése után letette püspöki esküjét Fekete Károly, valamint hivatalosan is beiktatták tisztébe, akire Bölcskei Gusztáv és Derencsényi István főjegyző úr mellett, a kerület esperesei, a Generális Konvent elnökségének tagjai és a Protestáns egyházak vezetői mondtak áldást.

Ezt követően Fekete Károly hirdetett igét, aki prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy nem mindent Krisztuért kell tennünk, hanem mindent Krisztussal kell cselekednünk. Kiemelte, hogy a mindent Krisztusért tevő tanítványság veszélye, hogy Jézus helyett, az önös érdek kerül az előtérbe. Az ilyen egyház pedig hatalmaskodó, agresszív, dühös és dacos. Krisztus azonban azt akarja, hogy Rá figyeljünk, mert így tud összekapcsolni minket.

Hangsúlyozta, hogy a mindent Krisztusért emberi marad, míg a mindent Krisztussal, következetes követéssé alakul. A Krisztussal élő emberben Krisztus maga érvényesül, ha vele megyünk az úton, akkor abból lelki megújulás lesz és ez a tanítványság célja.

Az igehirdetés után Fekete Károly elmondta püspöki székfoglaló beszédét is, amelyben kifejtette, hogy az egyetemes papság elvének fokozott megvalósulását azzal kívánja segíteni, hogy a nem-lelkészi gyülekezeti tagokat, presbitereket partnerekként tekinti, véleményük súlya és tevékenységük tekintetében is.

Egy testvéri légkörű, munkatársi szemléletű, testületekre támaszkodó, emberközeli vezetés gyakorlásával szeretné összekötni a fokozatos testületek rendszeres találkozását és mozgatni a feladatszabás, beszámoltatás, ellenőrzés, visszacsatolás folyamatát. Kiemelte, hogy feladatának tekinti, hogy összefogja a kerületben dolgozókat és ebben is számít az esperesi kar, az előadók, a bizottságok, tisztségviselők és tanácsosok munkájára.

Hangsúlyozta, hogy a Krisztussal való titokzatos közösség megélésében nélkülözhetetlen a hiteles tanúság Krisztusról. A hiteles tanúság legnyilvánosabb felülete az istentisztelet és az igehirdetés. Ezért kulcsfontosságúnak tartja az istentisztelet megújulásának folyamatát és az igehirdetés méltóságának megerősítését.

Ünnepélyesen meghirdette, a reformáció 500. évfordulójára készülve, a Tiszántúli Református Egyházkerületben a 2015. és a 2016. esztendőkre a „Hirdesd az Igét!” – programot, amely dolgozik, elmélyül és kreatívan cselekszik azért, hogy hagyományos csatornáinkon és a XXI. század technikai lehetőségeit is bevonva, változatos formában és műfajokban keresse az igei üzenet átadásának módját és eszközrendszerét.

Emellett kiemelte, hogy elindul a régi és új gyülekezeti tagok ismeretének felfrissítésére és az egyházhoz tartozni akarók bevezetésére a református keresztyén öntudatot megerősítő, többszintű, széles tematikájú és összehangolt gyülekezeti felnőttképzési program, amely a hitkérdésektől az életvezetési kérdésekig segíti a hívek mindennapjait." ( Forrás: a Tiszántúli Református egyházkerület honlapja)

A püspökszentelő ünnepi istentiszteleti alkalomról Rácz Zoltán presbitertestvérünk készített fotókat, melyek megtekinthetők honlapunk fotógalériájában.

Nincsenek megjeleníthető események.